Viktiga dokument från projektet

Här kommer en rad viktiga dokument som hör till projektet. Material såsom repliker, ljudfiler m.m. som skolorna använde finns på sidan Studiematarial – skolor

Redovisning Stor Nila 31:10 En rapport som skickades till Sametinget.

studiehandledning_aug2013

ped_material – musik

PARTITUR_TRANSP affisch_nila_03sept2013