Replikerna på samiska

Vissa fraser och repliker har översatts till fyra olika samiska språk. Skolorna får själva välja vilket språk de vill använda.

Varför har vi samiska i musikalen?

Genom att inkludera naturliga, enkla fraser i manuset kommer elever som bara tala svenska att ändå förstå det som sägs. Det blir ett naturligt sätt att introducera samiska utan att behöva översätta orden mitt i föreställningen. Ett av musikalens mål är att sprida kunskap om de samiska språken.

En PDF-fil med alla repliker på de olika språken läggs upp på denna sidan efter att den har blivit godkänd av de olika språkexperterna.

REPLIKER – ALLA SPRÅK

Det kan hända att under 2013-14 kommer replikerna och inspelningarna att modifieras.

 

OBS! Dessa filer är rätt stora! (ca 20 MB)

Nordsamiska med Siri Utsi

Sydsamiska med Annika Lindström

Umesamiska med Sara Helén Persson